Porozmawiajmy!
polish flag english flag
Zamknij
Menu

Polityka prywatności serwisu integris-priority.pl

Szanując Państwa prawo do ochrony prywatności prezentujemy zasady pozyskiwania, wykorzystywania i usuwania informacji, w tym danych
osobowych użytkowników serwisu internetowego należącego do Integris Systemy IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu , dostępnego pod adresem: www.integris-priority.pl

I. Informacje o administratorze danych osobowych

Integris Systemy IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-415), przy ul. Lutyckiej 1, NIP: 7791950315, KRS: 00000328759. jest administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO).

II. Dane kontaktowe administratora

Adres korespondencyjny: Integris Systemy IT Sp. z o.o., ul. Lutycka 1, Poznań (60-415); Adres poczty elektronicznej: biuro@integris.pl

III. Zakres i sposób przetwarzania informacji, w tym danych osobowych

 1. Umożliwiamy Państwu wybór, czy i w jakim zakresie chcą Państwo korzystać z naszych usług. Większość treści prezentowanych w naszym serwisie internetowym dostępna jest bezpłatnie i bez konieczności podawania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych.
 2. Wówczas, kiedy korzystają Państwo z naszego serwisu internetowego, wchodzimy w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe. Informacje te wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego, jego usprawniania oraz spełnienia przez nas wymagań w zakresie bezpieczeństwa i wymogów prawnych. Na ich podstawie opracowujemy także statystyki i dokonujemy badań analitycznych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisie internetowym. To, które konkretnie informacje uzyskujemy, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie.
 3. Podczas korzystania z naszego serwisu internetowego, w posiadanie informacji częściowo wysyłanych automatycznie przez przeglądarki internetowe wchodzić mogą również inne podmioty, do serwisów których wtyczki umieszczone zostały w naszych serwisach internetowych. Informacje te mogą zawierać dane takie jak: adres IP urządzenia, jego rodzaj, unikalny identyfikator, nazwę systemu operacyjnego, ustawienia przeglądarki, datę i godzinę przesyłanych zapytań oraz prezentować Państwa aktywności w serwisach internetowych. To, które konkretnie informacje są udostępniane, zależy od rodzaju urządzenia i ustawień oprogramowania, których Państwo używacie. Każdy z dostawców określa zasady i cele pozyskiwanych informacji na własnej stronie internetowej.
 4. Gdy odwiedzają Państwo nasz serwis internetowy wykorzystujemy pliki z informacjami zwane ciasteczkami (ang. cookies). Nasz serwis internetowy wysyła te pliki do przeglądarek internetowych, które następnie przechowują je w urządzeniach, z których Państwo korzystacie (komputer, smartphone, smartwatch) lub uzyskują dostęp do informacji już przechowywanych. Tego rodzaju pliki, składają się z ciągów znaków, będących zakodowanymi informacjami na temat aktywności w naszym serwisie internetowym. Nie zawierają one danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Służą nam do ułatwiania korzystania z serwisu internetowego. W szczególności utrzymywania ciągłości sesji po zalogowaniu się do konta klienta, dzięki czemu nie muszą Państwo logować się ponownie na podstronach. Ponadto, zapamiętywania ustawień, takich jak układ strony czy ograniczenia wyświetlanych Państwu ankiet lub reklam. A także, pozwalają nam tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin i lepiej rozumieć sposób w jaki funkcjonują serwisy internetowe, co umożliwia ich stałe ulepszanie. Pliki cookies wykorzystywać możemy również w celach marketingowych.
 5. W urządzeniach, z których Państwo korzystacie zapisywane mogą być również pliki cookies innych podmiotów, będących dostawcami serwisów, których wtyczki umieszczono w naszym serwisie internetowym. Umożliwia to Państwu korzystanie ze zintegrowanych funkcjonalności serwisu, w tym możliwości bezpośredniego przejścia do jednego z nich na Państwa konto profilowe, aby przeglądać treści prezentowane na prowadzonych przez nas profilach. Każdy z dostawców określa zasady i cele wykorzystywania przez siebie plików cookies na własnej stronie internetowej.
 6. W każdej chwili mogą Państwo określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub urządzenia z którego Państwo korzystacie. W ten sposób mogą Państwo wyrazić zgodę na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies lub taką zgodę wycofać, blokując przyjmowanie plików cookies. Mogą Państwo także usunąć pliki cookies pochodzące z naszego serwisu
  internetowego, jak również od dostawców serwisów, których wtyczki zostały zamieszczone w naszych serwisach internetowych. Całkowite uniemożliwienie umieszczania plików cookies w Państwa urządzeniu może jednak spowodować utrudnienia w korzystaniu z serwisu internetowego.
 7. Kiedy kontaktujemy się z Państwem lub Państwo kontaktujecie się z nami, w szczególności jako osoby zainteresowane naszą ofertą lub partnerzy biznesowi, kierując do nas pytania, w celu uzyskania wsparcia albo zamówienia usług, możemy gromadzić informacje na potrzeby realizacji Państwa wniosków i aby prowadzić z Państwem komunikację. Zakres przechowywanych danych każdorazowo zależy od celu kontaktu i wybranych środków komunikacji.
 8. Jeżeli przekazują nam Państwo swoje dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail), wpisując je w formularzach dostępnych w serwisie internetowym w związku z zainteresowaniem naszymi usługami, wykorzystujemy je wyłącznie do przedstawienia Państwu oferty i kontaktu zwrotnego z Państwem. Gromadzimy wówczas także informacje na temat daty i godziny przesyłanych zapytań oraz adresu IP urządzenia, z którego dokonano zgłoszenia.
 9. Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie tzw. newslettera lub udostępnić nam dane takie jak: numer telefonu lub adres poczty elektronicznej (e-mail) w celu otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczną. Państwa dane będziemy wykorzystywali wówczas kierując do Państwa informacje promujące oferowane przez nas usługi. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania od nas treści promocyjnych. Jak również swobodnie decydować o wyrażeniu lub nie wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji handlowych wybranymi środkami komunikacji.

IV. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Jeżeli w związku ze świadczonymi dla Państwa drogą elektroniczną usługami informacyjnymi przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, możemy przetwarzać je wówczas na podstawie:

 1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia lub wykonania łączącej nas umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełniania ciążących na nas
  obowiązków prawnych, takich jak zapewnienia bezpieczeństwa usług czy rozpatrywania reklamacji;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, takich jak a. zapewnienia rzetelnej obsługi i wysokiej jakości świadczonych usług;
  b. zapobiegania oszustwom;
  c. marketingu bezpośredniego;
  d. wewnętrznych celów administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw;
  e. analizowania danych.
 4. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w innych celach, wyłącznie jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę.

V. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu świadcząc dla Państwa usługi informacyjne możemy:

 1. Wykorzystywać pewne informacje do oceny niektórych Państwa preferencji osobistych czy zainteresowań. Tego rodzaju monitoring i analiza sposobu w jaki korzystają Państwo z naszych usług pozwala nam także lepiej dopasować je do Państwa potrzeb;
 2. Monitorować jakiego rodzaju treści Państwa zainteresowały, a następnie wyświetlać reklamy odpowiadające Państwa preferencjom. Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Państwa podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwo prawo do jej zakwestionowania. Jeżeli nie chcą Państwo abyśmy dopasowywali usługi do Państwa preferencji lub wyświetlali Państwu spersonalizowane reklamy, przysługuje Państwu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec dokonywanego przez nas profilowania lub przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Jeżeli wymagało będzie tego od nas prawo, Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną. Ponadto przekazujemy Państwa dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu, uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, np. obsługa naszych systemów teleinformatycznych, podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych usług, podwykonawcom wspierającym nas lub innych przez Państwa zamówionych, obsłudze korespondencji czy w procesie obsługi Klienta. Dodatkowo przekazujemy również Państwa dane osobowe innym administratorom danych przetwarzającym Państwa dane we własnym imieniu w ramach wykonania łączącej nas umowy oraz dokonywania czynności związanych z łączącą nas umową, a mianowicie mowa tu o następujących podmiotach:
a) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
b) podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), w celu dokonania zwrotów na Państwa rzecz lub w celu zapewnienia działania usługi przelewów natychmiastowych,
c) podmiotom nabywającym wierzytelności w razie nieopłacenia przez Państwa naszych rachunków w terminie,
d) podmiotom współpracującym z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych — w zakresie, w jakim staną się administratorem danych, Pragniemy podkreślić, iż dbamy o ochronę Państwa prywatności i nigdy nie sprzedajemy danych osobowych.

VII. Okres przechowywania danych osobowych i kryteria ustalania tego okresu

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W tym samym okresie Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji prawnie uzasadnionych
interesów naszych i naszych partnerów, jeżeli nie sprzeciwią się Państwo temu. Ponadto, gdy istniały będą ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy robili to nie dłużej, niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

VIII. Uprawnienia

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, przysługują Państwu uprawnienia, które przedstawiamy poniżej. Jeżeli zechcą Państwo
skorzystać z któregokolwiek z nich prosimy o kontakt z nami, w wygodnej dla Państwa formie.

Pragniemy Państwa poinformować, że w związku z przetwarzanymi przez Nas Państwa danymi osobowymi przysługują Państwu następujące prawa:

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Odpowiedzi na zgłoszone przez Państwa wnioski, w ramach przysługujących Państwu praw, udzielamy zazwyczaj w terminie 10 dni od dnia wystąpienia przez Państwa z wnioskiem. W tym samym czasie poinformujemy Państwa, jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter wniosku lub liczbę zgłoszeń zmuszenia
będziemy przedłużyć ten termin o okres do maksymalnie 30 dni. Każdorazowo prosimy Państwa o podanie danych pozwalających Państwa
zidentyfikować, aby nie udostępniać informacji Państwa dotyczących osobom nieuprawnionym.

IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

X. Podstawowe informacje na temat zabezpieczania danych

 1. W naszym przedsiębiorstwie wdrożyliśmy szereg środków technicznych i organizacyjnych, w tym stosownych procedur, mających zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.
 2. Samo przekazywanie nam przez Państwa danych osobowych za pośrednictwem dostępnych w naszym serwisie internetowym formularzy realizowane jest przy użyciu bezpiecznego protokołu SSL, zwiększającego ochronę transmisji danych w sieci Internet.
 3. Nasi pracownicy i współpracownicy zostali przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych, a ich kwalifikacje są na bieżąco sprawdzane i podnoszone w związku z nowo powstającymi zagrożeniami.
 4. Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie pracownicy i współpracownicy działający z upoważnienia administratora.

XI. Zmiany w Polityce prywatności

Niniejsza Polityki prywatności ma zastosowanie od dnia 1 marca 2023 r. Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Aktualna wersja dostępna jest zawsze w naszych serwisach internetowych.